Apa itu Detoksifikasi Mental?

Uncategorized

Kita hidup dalam dunia yang serba menuntut. Sebagai individu yang berfungsi secara sosial, kita dihadapkan pada keadaan-keadaan yang berpotensi menimbulkan stimulus negatif. Contohnya: mendapat perlakuan yang tidak adil dari atasan, mendapat jawaban atau perkataan yang kurang mengenakkan hati dari teman, dan lain lain...

Read More